http://www.kostdoktorn.se/beroendeskapande-mat-mer-an-bara-socker

SvD = Svenska Dagbladet; God mat gör att vi tappar kontrollen vad vi äter

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/god-mat-far-oss-att-tappa-kontrollen_6597790.svd